Vill Er BRF spara pengar? Byt till IMD - Indviduell mätning/ debitering.
I samarbete med Home Solutions erbjuds bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kostnadseffektiva digitala fastighets- och mättjänster, som både höjer boendekomforten och förbättrar driftekonomin men framförallt bidrar till ett långsiktigt hållbarare samhälle. Med en IMD-lösning (indviduell mätning & debitering) kan våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt mäta de boendes totala energiförbrukning både i den egna lägenheten och när man nyttjar gemensamma resurser, och i och med detta rättvist fördela kostnader samt objektivt vidta åtgärder för att minska dessa samtidigt som de fasta abonnemangskostnaderna minimeras.

Fyll i kontaktformuläret längst ned på denna sida, ring vår växel eller varför inte använda chattfunktionen, så återkommer vi inom kort!

063-51 60 00

Maskiner stannar/ havererar, lampor blinkar och går sönder eller elektronik som slås ut?
Vi hjälper företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner att både mäta det faktiska effektuttaget för sina fastigheter och göra analyser av elkvalitétenför att utreda felkällor som exempelvis övertoner, strömspikar etc. En för stor mätarsäkring är en onödig merkostnad och genom att mäta och presentera mätdata på ett överblickbart sätt har man förutsättningar att snabbt och effektivt få fram ett korrekt underlag för att fatta lönsamma beslut. Vi mäter och via samarbetspartners analyserar vi sedan Er fastighets elkvalitét, övertoner och effektuttag! Misstänker ni att Er mätarsäkring är feldimensionerad eller upplever ni att det är något som inte riktigt är som det ska i anläggningen?

Fyll i kontaktformuläret längst ned på denna sida, ring vår växel eller varför inte använda chattfunktionen, så återkommer vi inom kort!

063-51 60 00

Leverantörer & samarbetspartners